BODY SHRINE

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy Twoją alternatywą dla dużych siłowni i klubów fitness. Pragniemy naszych podopiecznych wprowadzić w świat starożytnych ćwiczeń, które prowadzą do poprawy zdrowia, siły, elastyczności, oraz zrozumienia własnego ciała w środowisku, które sprzyja dobremu samopoczuciu. Wszystkie zajęcia prowadzimy w kameralnej atmosferze.

#siła #mobilność #elastyczność #wytrzymałość  #harmonia #relaks #oddech

REGULAMIN body shrine

Każdy uczestnik Treningu/Jogi/Masazu/Zajec indywidualnych w BS zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu BS i zachowania czystości na sali ćwiczeń.

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

W Body Shrine dbamy o bieżącą dezynfekcję wszystkich przestrzeni użytkowych. Po każdych zajeciach odkażamy wszystkie sprzety i wietrzymy wszystkie pomieszczenia w celu dokładnej wentylacji i dezynfekcji obiektu. Klienci nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa podczas zajęć i masażu.

Możesz bez obaw wrócić do  Zajec i masazu, jeśli spełniasz następujące warunki: jesteś w pełni sił i nie zauważasz u siebie żadnych objawów choroby zakaźnej; nie pozostajesz w kwarantannie ani samoizolacji; w ciągu minionych 14 dni nie miałeś kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Praktyka/Kurs/Zajecia

 1. Osoby, bez doświadczenia moga w kazdej chwili rozpoczac naukę w BS w kazdych zajęćach
 2. Udział w zajęciach grup karnetowanych BS można rozpocząć w dowolnym momencie.
 3. W zajęciach dla Pań w ciąży mogą uczestniczyć osoby od 14 tygodnia ciąży, których ciąża przebiega bez powikłań – po konsultacji z lekarzem.
 4. Nauczyciel ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę rodzaju grupy przez uczestnika zajęć.

Opłaty

 1. W wypadku rezygnacji z karnetu po dacie jego rozpoczęcia opłata nie jest zwracana, chyba że przyczyną rezygnacji jest ujawnienie się zdrowotnych przeciwskazań do zajec z dokumentacja lekarza.
 2. Przed każdymi zajęciami grup karnetowanych należy uiścić opłatę jednorazową, wykupić karnet miesięczny, okazać zakupiony wcześniej karnet do udziału w zajęciach.
 3. Karnet miesięczny jest dokumentem imiennym, który obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia (termin ważności).
 4. W wypadku, gdy osoba nie wykorzysta wszystkich zajęć opłaconych w karnecie z przyczyn leżących po jej stronie, może je dodać do kolejnego karnetu, o ile: kolejny karnet zostanie wykupiony w terminie nie przekraczającym tygodnia od terminu ważności poprzedniego, w okresie ważności kolejnego karnetu po wykorzystaniu wszystkich wykupionych w jego ramach wejść zmieszczą się dodatkowe wejścia do odrobienia. Niewykorzystane wejścia z poprzedniego miesiąca nie są przenoszone po raz drugi na kolejny (np. ze stycznia na marzec).
 5. Jeśli zajęcia nie odbywają się z winy BS do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.
 6. Jeśli chcesz otrzymać fakturę na firmę, koniecznie zgłoś przed zakupem(przelewem) , zgodnie z nowymi przepisami po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości wystawienia faktury. Prośbę o wystawienie faktury należy kierować na nr firmowy 663 760 321

Wejście pojedyncze- 30zł

       Cena karnetu na 4 wejścia – 100zł. Karnet ważny miesiąc.

       Zajęcia indywidualne Jogi z nauczycielem BODYSHRINE  1 godzina – 80 zł  

       Trening Personanlny w BODYSHRINE 1 godzina – od 100 zł

Zalecenia dla ćwiczących

 1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami. Kobiety w czasie ciąży lub menstruacji również powinny powiadomić o tym prowadzącego.
 2. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 1,5 godz. po dużym posiłku, 1 godz. po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
 3. Ćwiczy się boso lub w skarpetkach, w przewiewnym stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry dlugie spodnie.
 4. Program każdych zajęć stanowi całość, uczestnicy realizują go dokładnie, zgodnie z instrukcjami podawanymi przez nauczyciela/ke. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z nauczycielem i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą.
 5. Na zajęcia przybywamy 10min wczesniej prosimy sie nie spóźniać, ani opuszczać przed zakończeniem. Osoby spóźnione więcej niż 10 min. nie będą wpuszczane na salę.
 6. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny.
 7. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie nauczyciela.
 8. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania Asan pozycji (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować nauczycielowi.
 9. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u nauczyciela.
 10. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny, tzn. dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów lub antyperspirantów o niezbyt mocnych zapachach.
 11. Osoby zchorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 12. Osoby silnie pocące się proszone są o przynoszenie na zajęcia ręcznika do osuszania ciała i wlasniej maty.
 13. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.
 14. Wszelkie wątpliwościoraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
 15. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 • §§
 1. Uczestnicy korzystają z usług BS na własną odpowiedzialność.
 2. BS nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni. Okrycia wierzchnie oraz obuwie prosimy pozostawiać w miejscach do tego przystowanych. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące pracy BS mogą być przekazane na numer firmy 663760321
 4. BS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bodyshrine Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów na zajęcia i szkolenia, sprawdzenia obecności na zajęciach i szkoleniach oraz w celu wystawienia ewentualnych zaświadczeń ukończenia kursów.
 3. Dane osobowe są przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach i przez kolejne 2 lata w przypadku ewentualnego powrócenia na zajęcia.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,przenoszenia danych,wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

ZADZWOŃ I ZAREZERWUJ SWOJE MIEJSCE!

+48 663 760 321